Bilglas

Vi kan hjälpa dig med byte av glas på följande fordon:

Personbilar
Lastbilar
Bussar
Skogsmaskiner

Vi utför även lagning av stenskott.

Vi är ett auktoriserat bilglasmästeri, godkänt av försäkringsbolagen. Det finns omkring 400 bilglasmästerier runt om i landet. Detta innebär att du får en fackmannamässig, kvalitetssäkrad service hos oss.