Miljö

Miljöhänsyn

Miljö

Vi strävar efter att ta hänsyn till miljön och väljer gärna lösningar med god miljöhänsyn. Vi har ett program för returåtergivning.

Våra lokaler i Bäckefors värms med pellets. Glas är som regel 100 % återvinningsbart.

Du kan välja många miljövänliga och miljöriktiga produkter hos oss, från fönster till ECO Frame från Tranåslist.

Vår målsättning är att:

  • avfall källsorteras. Grovsopor tas till miljöstation.
  • välja produkter och leverantörer med god miljöhänsyn.
  • inköp ska avspegla omsorg för människa och miljö.